Naše obec

Hradešice

Obec Hradešice leží na silnice č. 22 na trase Horažďovice - Klatovy. Na tomto místě se kdysi dávno usídlili lidé Ramešovi – Radešovici nebo také lidé Hradešovi – Hradešovici a ti dali obci jméno. Oba názvy pak kolísaly řadu století, až se ustálilo pojmenování Hradešice. Od roku 1854 je potvrzeno úředně. Samo jméno Radeš pochází patrně z bulharštiny.

První zmínka o Hradešicích spadá do roku 1360. Tehdy je připomínán kostel Proměnění Páně jako farní v držení pánů z Janovic. Ten je dodnes dominantou vesnice. Dobu jeho vzniku dokazují zbytky gotických fresek na původní klenbě. Barokně přestavěn byl v polovině 18. století a později pseudorománsky přestavěna věž v západním průčelí a sakristie na severní straně. Za zmínku stojí hlavní rámový oltář z roku 1749 s obrazem Proměnění Páně, doba vzniku obrazu se datuje do roku 1915. Další zajímavostí je rozměrná dřevěná křtitelnice z doby kolem roku 1730, křížová cesta z konce 18. století.

Hradešický kostel se může pochlubit mramorovým figurálním náhrobkem rodiny Švihovských z roku 1625. Toho roku zde byla uložena k věčnému odpočinku Johanka Švihovská, manželka císařského rady a hejtmana Prácheňského kraje Bedřicha Švihovského.  Ten vlastnil panství v Nalžovech a roku 1635 (některé prameny ovšem hovoří o roku 1628) byl i on pohřben do hradešické krypty. Syn Johanky a Bedřicha Ferdinand Václav Švihovský věnoval zdejšímu kostelu varhany a zvon. I on byl roku 1658 pohřben v Hradešicích.

Umístění kostela a kruhová zeď kolem hřbitova naznačují, že kostel měl kdysi obranný charakter.

Hradešická náves byla v roce 1995 zapsána do vesnické památkové zóny. Vesnická památková zóna vykazuje část nebo menší podíl kulturních památek nebo historického prostředí a na klatovském okrese jich je celkem pouze pět. V Hradešicích je takto označen   roubený dům č. 14, u Císařů, a již zmíněný kostel.

Na návsi byla roku 1882 postavena kaplička zasvěcená Sv. Janu Nepomuskému. Přímo uprostřed návsi byl vztyčen památník obětem I. světové války.

Na severní straně návsi stojí barokní fara, která byla obnovena roku 1903. Dnes je sídlem obecního úřadu a knihovny.

Vedle fary nemůžete přehlédnout budovu bývalého hostince U Panušků, kde v roce 1880 zavedl hostinský Karel Panuška jako první v Čechách výrobu uherského salámu.

Při silnici směrem na Klatovy určitě nikdo nepřehlédne kapli Svatého Antonína Paduánského, která je zařazena mezi posvátná a poutní místa diecéze českobudějovické. První zmínka pochází z roku 1787. Od roku 1809 je součástí kaple novogotická hrobka rodiny Taaffů, pánů z Nalžov. Vedle kaple roste 400 let starý dub, nejstarší v kraji. Podle pověsti v těchto místech pobýval v 18. století poustevník.

V Hradešicích stávala svého času také hájovna a mlýn.

Hrávalo se zde také ochotnické divadlo, tato tradice byla v nedávné době znovuobnovena.

 

Černíč

Na jih od Hradešic leží Černíč. První záznam o její existenci je z roku 1377. Ves náležela stejně jako Hradešice k Rabí, později k Nalžovům, nakonec patřila pánům z Horažďovic. Prvotní tvar Černče znamenal Černcova ves (červený nebo ryšavý). Kvůli obtížné výslovnosti se později ustálil na tvaru Černec nebo Černice. Podoba Černíč je novějšího data.

Na návsi, která má stejně jako hradešická kruhový tvar, stojí kaplička z 1. poloviny 19. století s obdélníkovým půlkruhovým uzávěrem a štítem v průčelí. Byla prohlášena za kulturní památku. Zdobí ji lidový obraz Sv. Martina na plátně a sošky z 19. století. V době jejího vzniku rychtařil v Černíči Martin Soukup, možná proto byla zasvěcena Sv. Martinovi. Zvon v kapli nese jméno Václav podle radního té doby Václava Hranáče. Přímo u kapličky stojí památník obětem I. světové války.

Pod Černíči se kdysi rozkládal také největší rybník v kraji zvaný Velký, podle některých pramenů Vlkonických. 7. července 1854 se po vydatných deštích protrhla jeho hráz. Následná povodeň způsobila velké škody až v Horažďovicích. Rybník nebyl už nikdy obnoven.

Na východ od Černíče je vidět vrch Semlina. Tam byly nalezeny střepy ze slovanského pohřebiště. Na poli pod lesem se našla malá koňská podkova údajně z doby husitské.

 

Smrkovec

Smrkovec je prvně zmíněn roku 1366. Tehdy držel ves jakýsi Kostano ze Smrkovec. Později patřil Smrkovec pod horažďovické panství.

I zde stojí na návsi kaple, která je zasvěcená Sv. Janu Křtiteli.

V těsné blízkosti vesnice byl založen rybník – Smrkovský.

Severně od Smrkovce se rozkládá vrch, jehož název připomíná zdejší prastaré osídlení – Slavník.

Aktuality

 • MUDr. J. Löffelmann DOVOLENÁ

  2.7.2024

  Oznámení o uzavření ordinace praktického lékaře MUDr. J. Löffelmanna z důvodu dovolené v době 8. - 29. července 2024 včetně.
  V akutních případech zastupuje MUDr. L. Brzáková, Prácheňská 130, Horažďovice.

 • Zasedání zastupitelstva

  14.6.2024

  Ve čtvrtek 20.6.2024 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Kontrola a čištění komínů

  3.6.2024

  Obec Hradešice oznamuje kontrolu a čištění komínů v pátek 7.6. a v sobotu 8.6.2024 kominictvím J.Roubal.
  Předběžné požadavky na čištění a kontrolu komínů nahlaste na OÚ tel.: 376396266, 739061234, nebo u kominíka J.Roubala 727939808.

 • Informace provozovatelům kotlů na pevná paliva

  24.5.2024

  Informace provozovatelům kotlů na pevná paliva.

 • Volby do EP

  23.5.2024

  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

 • Vodné skutečné náklady za rok 2023

  6.5.2024

  Porovnání všech položek výpočtu za vodné se skutečnými náklady za rok 2023 - porovnání zde

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  5.5.2024

  V sobotu 11.5.2024 bude probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

  Azbest nebude, na základě vyhlášky 394/2006 Sb., při tomto svozu odebírán !!

  Smrkovec - náves (před hasičskou zbrojnicí) - 9:00 až 9:30

  Hradešice - náves (u budovy bývalé fary) - 9:30 až 10:30

  Černíč - náves (u kapličky) - 10:30 až 11:00

 • Pošta Partner - změna otevírací doby

  1.5.2024

  Obec Hradešice a Pošta Partner oznamuje změnu otevíracích hodin od 1.5.2024:
  pondělí  13.00 hod. - 16.00 hod.
  úterý        8.00 hod. - 11.00 hod.
  středa     13.00 hod. - 16.00 hod.
  čtvrek       8.00 hod. - 11.00 hod.
  pátek      13.00 hod. -  16.00 hod.

 • Územní plán obce Hradešice

  24.4.2024

  Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Hradešice. - oznámení zde

 • Volby do EP

  18.4.2024

  Informace o počtu a sídle volebních okrsků.

  Informace voličům přestěhovaným po 28.4.2024.

 • Letní svoz popelnic

  25.3.2024

  Svoz komunálního odpadu (popelnic) bude probíhat podle letního hamonogramu, tj. pouze v liché týdny.

  Harmonogram svozů:

  29. března

  12. dubna

  26. dubna

  atd.

  Od 29.3. budou vyváženy pouze popelnice s nalepenou známkou pro rok 2024.

 • Zasedání zastupitelstva

  14.3.2024

  Ve čtvrtek 21.3.2024 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  6.3.2024

  Ve čtvrtek 14.3.2024 od 19:00 se koná mimořádné Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ Hradešice. - pozvánka zde

 • Výběr poplatků ze odpady a ze psa

  30.1.2024

  Obec Hradešice oznamuje, že od 1.2. do 31.3. probíhá výběr poplatků za odpady a ze psa. - oznámení zde

 • Tříkrálová sbírka 2024

  29.12.2023

  Tříkrálová sbírka v Hradešicích - 3.1. až 5.1.2024 - leták zde

  Tříkrálová sbírka ve Smrkovci - 6.1.2024 - leták zde

 • Zasedání zastupitelstva

  14.12.2023

  Ve čtvrtek 21.12.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Černíči. - pozvánka zde

 • Rekonstrukce vodní nádrž Močidla

  3.11.2023

  Vodní nádrž Hradešice - Močidla - odbahnění a rekonstrukce

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

  Více informací zde

 • Zasedání zastupitelstva

  2.11.2023

  Ve čtvrtek 9.11.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Stočné - výběr poplatku

  24.10.2023

  Vybírání stočného (platba za odvádění splaškových odpadních vod) za rok 2022 bude zahájeno od 1.listopadu 2023 v kanceláři Obecního úřadu Hradešice.
  Je možné platit bezhotovostním převodem na základě doručené faktury, číslo účtu 8428351/0100, kdy je variabilním symbolem číslo faktury.
  Stočné se bude vybírat do 30. listopadu 2023.

 • Územní plán - sběr požadavků občanů

  25.9.2023

  Žádáme občany, aby do 15.10.2023 dodali požadavky k návrhu připravovaného územního plánu.
  Vaše požadavky zakreslete do katastrálního snímku (včetně uvedení listu vlastnictví).
  Součástí požadavku musí být uvedení návrhu funkčního využití zastavitelné plochy.
  Své požadavky v písemné podobě doručte elektronicky nebo osobně do kanceláře
  obecního úřadu.

  Související dokument zde

 • Odečet vodoměrů

  7.9.2023

  Obec Hradešice oznamuje, že od 14.9. do 22.9.2023 budou pracovníci společnosti ČEVAK a.s. odečítat  vodoměry u domovních přípojek veřejného vodovodu. 

  Upozorňujeme občany na umožnění přístupu pracovníků společnosti ČEVAK a.s., k vodoměrům.

 • Zasedání zastupitelstva

  31.8.2023

  Ve čtvrtek 7.9.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  12.7.2023

  Ve čtvrtek 20.7.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Černíči. - pozvánka zde

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  1.5.2023

  V sobotu 13. května 2023 bude probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, papíru a hadrů  - harmonogram zde

 • Zasedání zastupitelstva

  29.4.2023

  Ve čtvrtek 11.5.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  19.4.2023

  Ve čtvrtek 27.4.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v kanceláři obecního úřadu v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Výsledky - anketa větrné elektrárny

  4.4.2023

  Výsledky ankety ohledně záměru výstavby větrných elektráren v katastru obce. - výsledky zde

 • Zasedání zastupitelstva

  17.2.2023

  Ve čtvrtek 23.2.2023 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Valná hromada - Honební společenstvo Hradešice

  29.12.2022

  Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Hradešice, která proběhne 14.ledna 2023 od 17h ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Přání k vánocům a do nového roku

  22.12.2022

  Zastupitelstvo obce Hradešice přeje všem občanům radostné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti - přání zde

 • Záměr výstavby větrných elektráren

  19.12.2022

  Prezentace firmy meridian nová energie s.r.o.

  Větrné elektrárny: Mýty a fakta - Hnutí Duha

 • Zasedání zastupitelstva

  1.12.2022

  Ve čtvrtek 8.12.2022 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Černíči. - pozvánka zde

 • Představení záměru výstavby větrných elektráren

  9.11.2022

  Obecní zastupitelstvo obce Hradešice zve všechny na prezentaci zástupců společnosti:

  Výstavba větrných elektráren - meridian Nová Energie s.r.o.

  Pozvánka zde

 • Svoz popelnic zima

  28.10.2022

  Svoz komunálního odpadu (popelnic) začíná podle zimního harmonogramu (tj. jednou za týden) od 4.listopadu 2022.

  Harmonogram svozů:

  28.října

  4.listopadu

  11.listopadu

  18.listopadu

  atd.

 • Výběr stočného za rok 2021

  17.10.2022

  Vybírání stočného (platba za odvádění splaškových odpadních vod podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) za rok 2021 bude zahájeno od 20. října 2022 v kanceláři Obecního úřadu Hradešice. Stočné se bude vybírat do 30. listopadu 2022. - více zde

 • Ustavující zasedání zastupitelstva

  14.10.2022

  Ve čtvrtek 20.10.2022 od 19:00 se koná Ustavující veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  19.8.2022

  Ve čtvrtek 25.8.2022 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  27.5.2022

  Ve čtvrtek 2.6.2022 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovce. - pozvánka zde

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  5.5.2022

  V sobotu 14. května 2022 bude probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, papíru a hadrů  - harmonogram zde

 • Výběr poplatů za odpady a ze psa

  31.1.2022

  Obec Hradešice oznamuje, že od 7.2. do 31.3. probíhá výběr poplatků za odpady a ze psa. - oznámení zde

 • Tříkrálová sbírka

  3.1.2022

  Od 6.1. do 14.1. bude v naší obci probíhat Tříkrálová sbírka.

  Přispět můžete bezhotovostně nebo hotově do kasiček umístěných

  - kancelář Obecního úřadu v Hradešicích

  - Pošta Partner v Hradešicích

  - prodejna ZKD Sušice v Hradešicích

  Děkujeme

  Infoleták zde

 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  24.9.2021

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení zde

 • Agrospol Malý Bor a. s. - výdej naturálií

  12.9.2021

  Výdej naturalií pro akcionáře a zaměstanace bude probíhat ve dnech 27.9. až 1.10. mimo státního svátku. Volný prodej brambor bude probíhat od 4.10. do 8.10.  - informace výdej zde a informace volný prodej zde 

 • Odečet vodoměrů

  11.9.2021

  Obec Hradešice oznamuje, že od 13.9. do 22.9.2021 začnou pracovníci společnosti ČEVAK a.s. s odečtem  vodoměrů u domovních přípojek veřejného vodovodu

  Upozorňujeme občany na umožnění přístupu pracovníků společnosti ČEVAK a.s., k vodoměrům.

   

 • Pošta otevírací doba

  5.9.2021

  Pošta Partner - nová otevírací doba

  Pondělí - 8h až 11h

  Úterý až pátek - 13h až 16h

 • Volby do PS - okrsky

  24.8.2021

  Volební okrsky pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR - více zde

 • Volby do PS

  24.8.2021

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR - oznámení zde

 • ČEZ - vypnutí elektřiny

  17.8.2021

  Ve středu 08.09.2021 od 11:30 do 15:30 bude přerušena dodávka lektřiny ve Smrkovci. - informační leták zde

 • Zasedání zastupitelstva

  17.8.2021

  Ve čtvrtek 26.08.2021 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Černíči. - pozvánka zde

 • Mobilní očkování COVID-19

  12.8.2021

  Obec Hradešice oznamuje občanům, že je možné se přihlásit k očkování protui COVID-19 mobilním způsobem. Zájemci se musí nahlásit do 19.8. na obecním úřadě  - více zde

 • Volby do Poslanecké sněmovny

  11.8.2021

  Stanovení minimálního počtu okrskových volebních komisí pro volby do Poslaneckě sněmovny parlamentu ČR - více zde

 • Očkování psů

  1.7.2021

  V úterý 6.7.2021 bude probíhat očkování psů proti vzteklině dle harmonogramu:

  Hradešice  9:45

  Černíč        10:15

  Smrkovec  10:40

  Břežany     11:00

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  7.5.2021

  V sobotu 15. května 2021 bude probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, papíru a hadrů  - harmonogram zde

 • Zasedání zastupitelstva

  15.4.2021

  Ve čtvrtek 22.04.2021 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Zasedání zastupitelstva

  6.4.2021

  Ve středu 14.04.2021 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva v kanceláři obecního úřadu v Hradešicích. - pozvánka zde

 • Rodinný podnik

  17.2.2021

  Rodinný podnik „Z Přírody" přijede 19.2.2021 od 14.00 hod. do Hradešic na náves prodávat zdravé přírodní potraviny. 

  V nabídce budou sušené lesní borůvky, sušené meruňky, pečené čaje, jablka v karamelu, sušené a nakládané houby, ořechy, sušené švestky, sušený ananas, nakládané sýry, utopenci a křížaly. 

  Jedná se o domácí výrobu z jižních Čech. Prodejce nabízí i dárková balení. Ceny od 30 Kč.

 • Výběr poplatků za odpady a ze psa

  1.2.2021

  Obec Hradešice oznamuje, že od 1.2. do 31.3. probíhá výběr poplatků za odpady a ze psa, dále bude současně probíhat podepisování smluv o odvádění odpadních vod. - oznámení zde

 • Mimořádná veterinární opatření

  29.1.2021

  Mimořádná veterinární opatření k šíření ptačí chřipky - opatření zde

 • Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí

  29.1.2021

  Oznámení Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí  oznámení zde

 • Přání k Vánocům

  22.12.2020

  Zastupitelstvo obce Hradešice přeje všem občanům radostné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

 • Návrh rozpočtu na rok 2021

  2.12.2020

  Přehled hospodaření obce k 30.11.2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 - materiály zde

 • Změna úředních hodin OÚ

  13.10.2020

  V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření je provoz Obecního úřadu Hradešice od 12.10.2020 do odvolání omezen.


  Úřední hodiny pro veřejnost:


  Pondělí   11,00 - 16,00 hodin
  Středa    8,00 - 13,00 hodin

   

  Vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest a při dodržování zvýšených hygienických požadavků.

   

  Oznámení zde

 • Čišrění a kontrola komínů

  20.7.2020

  V pátek 24.7. a v sobotu 25.7. bude v naší obci probíhat čištění a kontrola kominů, předběžné požadavky hlaste na Obecním úřadě nebo přímo kominíkovi na telefon 727 939 808 informace zde

 • Dovolená MUDr. Löffelmann

  10.7.2020

  Od 13.7. do 24.7. má MUDr. Löffelmann dovolenou informace zde

 • DSO Horažďovicko - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

  31.5.2020

  DSO Horažďovicko - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

 • Autobusové spoje na zavolání

  27.5.2020

  Autobusové spoje na zavolání od 14.6.2020  - infoleták zde

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  24.4.2020

  V sobotu 2. května 2020 bude probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, papíru a hadrů  - harmonogram zde

 • Zasedání zastupitelstva

  17.4.2020

  Ve čtvrtek 23.04.2020 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci s podmínkou dodržení vyhlášených krizových opatření v Usnesení vlády pod č. 151/2020 Sb. - pozvánka zde

 • Další ochranné pomůcky pro občany

  17.4.2020

  Obec Hradešice oznamuje občanům, že v kanceláři Obecního úřadu jsou k vyzvednutí další ochranné pomůcky (roušky, dezinfekce) do 30.4. nebo do vyčerpání zásob.

 • Nově umístěné nádoby na jedlé tuky a oleje

  2.4.2020

  Obec Hradešice upozorňuje občany na rozmístění odpadních nádob (černá barva) na jedlé tuky a oleje na stanovištích:

  Hradešice – náves u farní budovy

  Smrkovec – u hasičárny

  Černíč – na návsi

  Odkládání jiného odpadu je zakázáno! 

  Použité tuky a oleje přelijte do PET lahví, případně jiných plastových nádob, uzavřete víčkem a vhoďte do přistavených kontejnerů.

 • Uzavření Finančního úřadu v Horažďovicích

  1.4.2020

  Z důvodu vyhlášení nouzového stavu bylo rozhodnuto o uzavření pracovišť Finančního úřadu v Sušici a v Horažďovicích a o omezení provozu v Klatovech pouze na podatelnu a to od 16. 3. 2020 do odvolání.

 • Letní svoz popelnic

  31.3.2020

  Svoz komunálního odpadu (popelnic) bude probíhat podle letního hamonogramu, tj. pouze v liché týdny.

  Harmonogram svozů:

  27. března

  10. dubna

  24. dubna

  atd.

 • Prodejna - změna otevírací doby

  21.3.2020

  ZKD Sušice oznamuje omezení otevírací doby prodejny v Hradešicích od 23.3.2020 včetně od 6.00 - 9.00 hod. z provozních důvodů.

 • Informace k nouzovému stavu

  16.3.2020

  - Omezení volného pohybu osob

  - Přepis tiskové konference z 15.3.

 • Změna úředních hodin

  16.3.2020

  Obecní úřad Hradešice oznamuje, na základě Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, změnu a omezení úředních hodin v kanceláři OÚ do odvolání:

  Pondělí  13.00 – 16.00 hod.
  Středa     8.00 – 11.00 hod.

 • ZRUŠENO Zasedání zastupitelstva

  16.3.2020

  Obecní zastupitelstvo v Hradešicích oznamuje, na základě Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, odložení plánovaného veřejného jednání OZ dne 19.3.2020 na jiný termín dle krizové situace.

 • Zasedání zastupitelstva

  13.3.2020

  Ve čtvrtek 19.03.2020 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny ve Smrkovci. - pozvánka zde

 • Známky na popelnice 240l

  21.1.2020

  Žádáme občany o nahlášení požadavku na známku na popelnici o objemu 240 l do 31.1.2020. Majitelům těchto popelnic nebudou poskytovány příspěvky obce na poplatek za odpady.

 • Uzavření prodejny

  15.1.2020

  Od 16.1. do 18.1.2020 včetně bude z provozních důvodů uzavřena prodejna v Hradešicích.

 • Komunální odpad

  28.12.2019

  Od 1.1.2020 vchází v platnost Obecně závázná vyhláška č. 1/2019, která stanovuje velikost sběrné nádoby pro směsný komunální odpad (popelnice) na 120l. Přechodné období pro používání větších popelnic je stanoveno do 30.4.2020.

 • Tříkrálová sbírka

  27.12.2019

  Oblastní charita Horažďovice oznamuje, že 4.1. bude ve Smrkovci a 7.1. až 10.1. v Hradešicích probíhat Tříkrálová sbírka. - oznámení zde

 • Změna svozu popelnic

  19.12.2019

  Mimořádná změna svozu popelnic z pátku 3.1.2020 na sobotu 4.1.2020, další svozy budou probíhat jako tradičně v pátek. - informace zde

 • Poděkování oblastní charity

  19.12.2019

  Poděkování Oblastní charity v Horažďovicích za finanční výtěžek z koncertu při rozsvícení vánočního stromu v Hradešicích. - poděkování zde

 • Zasedání zastupitelstva

  13.12.2019

  Ve čtvrtek 19.12.2019 od 19:00 se koná Veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve společenské místnosti hasičárny v Černíči. - pozvánka zde

 • Výtěžek vánočního koncertu

  12.12.2019

  Při koncertu v Hradešickém kostele k rosvícení vánočního stromku byla vybrána částka 2685Kč, která bude předána oblastní charitě Horažďovice jako příspěvek na nákup polohovacích lůžek.

 • Otevírací doba pošty na konci roku

  12.12.2019

  Pošta Partner v Hradešicích bude v době od 24.12.2019 do 1.1.2020 otevřena pouze 27.12. a 30.12. od 8h do 11h.

 • Nové internetové stránky

  11.12.2019

  Dnes byly spuštěny nové internetové stránky obce, staré najdete na adrese http://wwww.hradesice.cz/index_5.html

hradesice.cz